فروشگاه

1764 کالا

 • دان سیاه

  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده بالنگو درشت با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • No thumb

  شاهدانه (درشت)

  ۱۴۹,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده شاهدانه درشتبا ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • منداب

  ۲۳,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده منداب(کیکج) با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • نخود سیاه

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده نخود سیاه با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • خارمریم

  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده خارمریم با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • دان کبوتر

  ۲۸,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده دان کبوتر با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • دان قناری

  ۷۳,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده دان قناری با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • چهارتخم

  ۲۱۸,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده چهارتخم با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • گاودانه

  ۲۸,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده گاودانه با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • No thumb

  تخم ذرت سفید

  ۳۲,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم ذرت سفید با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • تخم کلزا

  ۴۸,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم کلزا با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • تخم گشنیز نرم

  ۷۳,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم گشنیز نرم با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • تخم کوشه(کافشه)

  ۴۹,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم کوشه با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • تخم ترب سفید

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم ترب سفید با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • تخم یونجه

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم یونجه با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • تخم مورد

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم مورد با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول