فروشگاه

1739 کالا

 • سه پستان درشت

  ۳۶,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده سه پستان درشت با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)        
  نمایش سریع محصول
 • سه پستان ریز

  ۴۸,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده سه پستان ریز با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)        
  نمایش سریع محصول
 • تخم گشنیز نیم دان

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم گشنیز نیم دان با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)        
  نمایش سریع محصول
 • قدومه شهری پسر

  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده قدومه شهری پسر با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • تخم کاسنی

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم کاسنی با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • تخم شبدر

  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم شبدر با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • زنیان(خوردانه)

  ۹۵,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده زنیان(خوردانه) با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • تخم تربچه

  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم تربچه با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • تخم زردک

  ۲۳۵,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم زردک با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • خاکشیر(سوپر)

  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده خاکشیر با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • تخم شوید ایرانی

  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم شوید ایرانی با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • تخم شوید خارجی

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم شوید خارجی با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • تخم ماشک

  ۳۸,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم ماشک با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • تخم شنبلیله خارجی

  ۸۴,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده تخم شنبلیله خارجی با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • کنجد سفید ایرانی

  ۱۴۹,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده کنجد سفید ایرانی با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول
 • کنجدسفیدخارجی

  ۱۴۸,۰۰۰ تومان
  برای اطلاع از قیمت عمده کنجد سفید خارجی با ما از طریق شماره 09139000700درارتباط باشید.(فقط عمده)      
  نمایش سریع محصول